کارگاه آموزشی سواد اطلاعاتی در حوزه علمیه کشور
62 بازدید
محل ارائه: دفتر تبلیغات اسلامی خراسان رضوی
نقش: پژوهشگر
نوع : نرم افزار
عنوان فعالیت طراحی و تدوین
زبان : فارسی