دفاع مشروع در آیینه فقه و حقوق جزای ایران(برگزیده در همایش اندیشه های فقهی امام خمینی (ره) در سال 1386)
64 بازدید
محل نشر: فصلنامه جستار، شماره های 11و12
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی