سوابق
نوع فعالیت
محل همکاری
سمت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
عنوان درس یا فعالیت
همکاری 
دفتر تبلیغات خراسان رضوی 
سردبیر سایت اجتهاد 
 
 
علمی و اجرائی 
همکاری 
اداره کل آموزش دفتر تبلیغات خراسان 
عضو کارگروه تدوین سرفصل های آموزشی 
 
 
علمی و پژوهشی 
همکاری 
اداره اطلاع رسانی و فناوری دفتر تبلیغات 
مشاور 
2009/03/21 
ادامه دارد 
علمی و پژوهشی 
همکاری 
بنیاد پژوهش های اسلامی آستان قدس رضوی 
مدیر پروژه اصطلاح نامه معارف رضوی 
2012/03/20 
ادامه دارد 
علمی و اجرائی 
همکاری 
اداره کل آموزش و پژوهش دفتر تبلیغات اسلامی 
عضو کارگروه فناوری اطلاعات 
 
 
علمی و اجرائی 
تدریس 
مدرسه حضر ت مهدی (ع) مشهد 
مدرس 
 
 
اصول استنباط 
تدریس 
مدرسه عصمیتیه مشهد 
مدرس 
 
 
کاربرد رایانه و اینترنت 
تدریس 
مدرسه عالی نواب 
مدرس 
 
 
کاربرد رایانه در فقه پژوهی 
تدریس 
مدرسه شهید مطهری 
مدرس 
 
 
کاربرد اینترنت در فلسفه پژوهی